Klankportret:

Waar er nog geen taal is

Bedankt voor de inzending!